Wie zijn wij


TEDAB B.V. is een landelijk opererend installatiebedrijf.
De activiteiten omvatten alle stadia in de totstandkoming van een installatie. Ontwerp, installatie  service, onderhoud en beheer maken deel uit van het takenpakket van TEDAB BV. Op basis van de aanwezige kennis en de ruime ervaring levert TEDAB BV kwaliteit in de vorm van een betrouwbare installatie die voldoet aan de vooraf opgestelde eisen.

De klanten van TEDAB BV vragen om een totale installatie op het vlak van Telecom, Elektrotechniek, Data,  Automatisering en Beveiliging, TEDAB BV is op iedere bovengenoemde kennisgebied erkend waarmee de klant verzekerd is van een optimaal functionerende installatie die aan alle van toepassing zijnde normen voldoet.